Adıyaman CHP il Başkanı Mehmet Yıldırımdan TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMANA LAİKLİK ANAYASADA YER ALMALIDIR SÖYLEMİNE SERT CEVAP  
Adıyaman CHP il Başkanı Mehmet Yıldırımdan TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMANA LAİKLİK ANAYASADA YER ALMALIDIR SÖYLEMİNE SERT
27.04.2016
701
Yazı Boyutu: A- A+
CHP nin yeni yapılacak olan Anayasa konusunda başta Anaya-samızın ilk 4 maddesi olmak üzere değişmesi teklif dahi edileme-yecek kırmızı çizgileri bellidir. TBMM Başkanının yapmış olduğu Laiklik yeni Anayasada yer almamalı söylemi talihsiz ve haddini aşan bir açıklamadır. Şiddetle kınıyoruz.
Kaldı ki Anayasamızın 2. Maddesinde yazıldığı gibi ve ayrıca sosyal hayatı yaşadığımız şekli ile Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuri-yeti sınırları içerisinde yaşayan, bütün inançlara, Devletin eşit me-safede olduğunu, inancı ne olursa olsun bütün inanç guruplarının sigortasıdır. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı Ülkemizde ya-şayan bütün inanç guruplarının haklarını savunmak için Laiklik il-kesinden ve onun kazanımlarından Cumhuriyet Halk Partisi asla ta-viz vermeyecektir. Bunun için ne gerekiyorsa yasalar çerçevesinde yapılacaktır.
TBMM Başkanının bu açıklamasının gündemi değiştirme amaçlı olduğunu, gerçek gündemi saklamaya yönelik olduğunu düşünüyo-ruz.
Öyleki kendi ülkesinin sınırlarını korumaktan aciz bu hükümet son Kilis olaylarında olduğu gibi, bombaların yanlışlıkla atılmış olabileceğini söyleyerek, sınırlarını korumaktan aciz olduğunu gös-termiştir. İçerde ise her gün şehit haberlerinin geldiği, kentlerin ya-şanamaz duruma geldiği bir ortamda Hükümet ölümleri engellemek yerine nasıl defnedileceğine kafa yoran, rant beklentisi ile Tarihi kentlerimizi dönüştürmeye yönelik bir aciziyet içerisindedir.
CHP Parlamenter sistemi güçlendirmek, Hukuk Devletini yeniden inşa etmek, kardeşlik ortamını yeniden sağlamak, barışı güzel ülkemizde egemen kılmak için atılacak her adımın destekçisi aksi durumlarında karşısında olmaya devam edecektir.
SAYGILARIMLA
MEHMET YILDIRIM
CHP ADIYAMAN İL BAŞKANI

CHPnet

SİTELERİ