CHP ADIYAMAN ÖRGÜTÜNDEN TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMANIN LAİKLİK YENİ ANAYASADA OLMAMALIDIR SÖYLEMİNE KARŞI SERT CEVAP  
CHP ADIYAMAN ÖRGÜTÜNDEN TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMANIN LAİKLİK YENİ ANAYASADA OLMAMALIDIR SÖYLEMİNE KARŞI SERT CEVAP
30.04.2016
735
Yazı Boyutu: A- A+
CHP ADIYAMAN ÖRGÜTÜNDEN TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMANIN LAİKLİK YENİ ANAYASADA OLMAMALIDIR SÖYLEMİNE KARŞI SERT CEVAP
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılması gerektiği yönündeki ifadesi yalnızca kendi görüşleri değil, AKP’nin demokrasiye, eşitliğe ve bir arada yaşama kültürüne nasıl baktığının göstergesidir. Bu sözlerle amaçlanan hedef, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerine müdahale, yaşama biçimlerine baskı biçimidir.
Laiklik ilkesi sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bu yolla din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması değildir.
Laiklik milli egemenlik ilkesinin de temelidir. Laiklik ilkesiyle millet zamanın değişen şartlarına göre kendi kaderini belirleyecek hukuk kurallarını kendi egemenlik gücüyle koyma hakkını eline almıştır. Bu hak Meclis tarafından kullanılır, hükümet tarafından uygulanılır, yargı tarafından korunur. Anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyeceği maddesi olan Laiklik ilkesini kaldırmaya yönelik her teşebbüs, milli egemenliği kaldırmaya ve anayasayı zorla ilga etmeye yönelik bir suç girişimidir.
Laiklik ilkesiyle kendi kaderini eline alan milletimiz egemenlik yetkisi anayasada belirtilen kurallar çerçevesinde kullanılır. İktidar seçimle iş başına gelir, TBMM görevini milletten aldığı yetkiyle yerine getirir. Çok partili hayatımız, demokrasimiz ve demokrasimizin parçası olan bütün haklarımızın temeli laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesini kaldırmak, demokrasiyi yok etmek demektir.
Laiklik, aynı zamanda cinsiyet ayrımını gözetmeksizin hangi mezhepten, hangi inanıştan, hangi düşünceden olursa olsun, bütün vatandaşların eşit haklara sahip olmasının garantisidir. Bu ülkede hiç kimse cinsiyeti, mezhebi, inancı veya düşünce sebebiyle bir diğerinden üstün değildir. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit haklara sahiptir. Laiklik ilkesiyle devlet bütün inanışlara, bütün mezheplere eşit mesafede olur. Bu anlamda Laiklik, bu ülkedeki bütün vatandaşların eşit vatandaş olmasının, devleti yönetme ve idaresinde görev alma hakkının teminatıdır. Laiklik ilkesi sayesinde bu ülkenin bütün vatandaşları kendi yetenek ve çalışmalarıyla bu ülkede her makama gelebilir, her işi yapabilir. Toplumsal barışımız, birlik ve bütünlüğümüz bu temel üzerine kuruludur. Laiklik ilkesini kaldırmaya yönelik bölücü bir girişimdir.
Bütün bunlarla birlikte Laiklik, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ; asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlıkla mücadele kapısını açtığı içim, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliğin dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış fanatiklerden başka kimse olamaz.
CHP kurucu değerimizi, milli egemenliğin, demokrasinin, toplumsal barışın, insan eşitliğin ve Türkiye’nin temeli olan laiklik ilkesini koruma iradesine sahiptir. Laiklik ilkesinin yok edilmesine ya da laiklik ilkesinin sulandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bilinmelidir ki bu yolla Cumhuriyeti ve demokrasiyi yok ederek, gayri meşru bir baskı rejimi kurmaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin temel değerlerine yürekten inanmış milyonlarca vatandaşımız ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin temel değerine, demokrasiye, özgürlüklerimize ve toplumsal barışımıza yönelen her saldırganı hüsrana uğratacak güce sahiptir.
İsmail Kahraman yaptığı açıklamalarla milli egemenliğin, demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsil etme yeteneğini kaybetmiştir. Oturduğu yüksek makam, kendisine büyük gelmektedir. Görevi bir an önce bırakmalı ve istifa etmelidir.
CHP, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefiyle özgürlükçü demokrasiyi kurmak için çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu ülkede demokrasiyi yok etmek ve bir baskı rejimi kurmak isteyenler mutlaka yenilecek, Türkiye tarihi yolculuğuna devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur .
MEHMET YILDIRIM
CHP ADIYAMAN İL BAŞKANI

CHPnet

SİTELERİ